Marketing

De traditionelle marketingstrategier som push/pull er under pres. Push marketing bliver mere og mere ineffektivt. Det afbryder, det irriterer, og forbrugere filtrerer forstyrrende reklamebudskaber fra. Nye digitale løsninger og forretningsmodeller går på tværs af kommunikation og marketing – et godt eksempel er content marketing.

Det optimale for en virksomhed vil være at finde en kombination, hvor der både benyttes push og pull marketing.

Jeg har både en traditionel marketingforståelse gennem min bacheloruddannelse som sproglig civiløkonom (HA-s) og en helt ny og opdateret viden om digital kommunikation, content marketing og sociale medier, da jeg netop har afsluttet en 2-årig uddannelse som multimediedesigner.